Курсове

+ Курс №438 - Събира се

Дата на тръгване: 2021-02-28 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-03-05 00:00:00
Допълнителна информация

КУРСА е с пратки САМО ОТ ГЕРМАНИЯ! 
На този етап ще се разделят курсовете, заради по-бавното придвижване на пратките от дестинация АНГЛИЯ.


+ Курс №437 - Събира се

Дата на тръгване: 2021-02-28 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-03-05 00:00:00
Допълнителна информация

КУРСА е с пратки САМО ОТ АНГЛИЯ! 
На този етап ще се разделят курсовете, заради по-бавното придвижване на пратките от дестинация АНГЛИЯ.


+ Курс №436 - Събира се

Дата на тръгване: 2021-03-03 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-03-11 00:00:00
Допълнителна информация

КУРСА е с пратки САМО ОТ ИСПАНИЯ! 
На този етап ще се разделят курсовете, заради по-бавното придвижване на пратките от дестинация АНГЛИЯ.


+ Курс №435 - Пътува

Дата на тръгване: 2021-02-21 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-03-01 00:00:00
Допълнителна информация

КУРС С ПРАТКИ ОТ ИСПАНИЯ


+ Курс №434 - Пътува

Дата на тръгване: 2021-02-21 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-02-26 00:00:00
Допълнителна информация

КУРСА е с пратки САМО ОТ ГЕРМАНИЯ! 
На този етап ще се разделят курсовете, заради по-бавното придвижване на пратките от дестинация АНГЛИЯ.


Simplyshopping НЯМА ДА ПРЕУСТАНОВЯВА ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА СТОКИ ОТ АНГЛИЯ! 

Най-вероятно ще има повишаване на цената на услугата, но ще стане ясно след като пристигне ПЪТУВАЩИЯТ курс насам и се калкулират всички допълнителни разходи. Има вероятност услугата да е с по-продължителен срок на изпълнение ( до сега стандартно пътуваше около 5 дни) заради утежненията по граници, митници и то най-вече в България.  
Ще се пусне ПОДРОБНО инфо в секция "НОВИНИ" 


+ Курс №433 - Събира се

Дата на тръгване: 2021-02-21 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-02-26 00:00:00
Допълнителна информация

КУРСА е с пратки САМО ОТ АНГЛИЯ! 
На този етап ще се разделят курсовете, заради по-бавното придвижване на пратките от дестинация АНГЛИЯ.


Simplyshopping НЯМА ДА ПРЕУСТАНОВЯВА ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА СТОКИ ОТ АНГЛИЯ! 

Най-вероятно ще има повишаване на цената на услугата, но ще стане ясно след като пристигне ПЪТУВАЩИЯТ курс насам и се калкулират всички допълнителни разходи. Има вероятност услугата да е с по-продължителен срок на изпълнение ( до сега стандартно пътуваше около 5 дни) заради утежненията по граници, митници и то най-вече в България.  
Ще се пусне ПОДРОБНО инфо в секция "НОВИНИ" 


+ Курс №432 - Раздава се

Дата на тръгване: 2021-02-13 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-02-19 00:00:00
Допълнителна информация
**** офис СОФИЯ:
НЕДЕЛЯ (21.02) от 16:00 до 18:00ч. 

 

КУРСА е с пратки САМО ОТ ГЕРМАНИЯ! 
На този етап ще се разделят курсовете, заради по-бавното придвижване на пратките от дестинация АНГЛИЯ.


Simplyshopping НЯМА ДА ПРЕУСТАНОВЯВА ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА СТОКИ ОТ АНГЛИЯ! 

Най-вероятно ще има повишаване на цената на услугата, но ще стане ясно след като пристигне ПЪТУВАЩИЯТ курс насам и се калкулират всички допълнителни разходи. Има вероятност услугата да е с по-продължителен срок на изпълнение ( до сега стандартно пътуваше около 5 дни) заради утежненията по граници, митници и то най-вече в България.  
Ще се пусне ПОДРОБНО инфо в секция "НОВИНИ" 


+ Курс №431 - Пътува

Дата на тръгване: 2021-02-14 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-02-19 00:00:00
Допълнителна информация

КУРСА е с пратки САМО ОТ АНГЛИЯ! 
На този етап ще се разделят курсовете, заради по-бавното придвижване на пратките от дестинация АНГЛИЯ.


Simplyshopping НЯМА ДА ПРЕУСТАНОВЯВА ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА СТОКИ ОТ АНГЛИЯ! 

Най-вероятно ще има повишаване на цената на услугата, но ще стане ясно след като пристигне ПЪТУВАЩИЯТ курс насам и се калкулират всички допълнителни разходи. Има вероятност услугата да е с по-продължителен срок на изпълнение ( до сега стандартно пътуваше около 5 дни) заради утежненията по граници, митници и то най-вече в България.  
Ще се пусне ПОДРОБНО инфо в секция "НОВИНИ" 


+ Курс №430 - Раздаден

Дата на тръгване: 2021-02-07 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-02-11 00:00:00
Допълнителна информация
**** офис СОФИЯ:
СЪБОТА (13.02) от 11:30 до 13:00ч. 

КУРСА е с пратки САМО ОТ ГЕРМАНИЯ! 
На този етап ще се разделят курсовете, заради по-бавното придвижване на пратките от дестинация АНГЛИЯ.


Simplyshopping НЯМА ДА ПРЕУСТАНОВЯВА ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА СТОКИ ОТ АНГЛИЯ! 

Най-вероятно ще има повишаване на цената на услугата, но ще стане ясно след като пристигне ПЪТУВАЩИЯТ курс насам и се калкулират всички допълнителни разходи. Има вероятност услугата да е с по-продължителен срок на изпълнение ( до сега стандартно пътуваше около 5 дни) заради утежненията по граници, митници и то най-вече в България.  
Ще се пусне ПОДРОБНО инфо в секция "НОВИНИ" 


+ Курс №429 - Пътува

Дата на тръгване: 2021-02-07 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-02-12 00:00:00
Допълнителна информация

КУРСА ще е с пратки САМО ОТ АНГЛИЯ! 
На този етап ще се разделят курсовете, заради по-бавното придвижване на пратките от дестинация АНГЛИЯ. Молим, докато не придвижим останалите английски курсове задръжте пазаруването от там!

Simplyshopping НЯМА ДА ПРЕУСТАНОВЯВА ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА СТОКИ ОТ АНГЛИЯ!

Най-вероятно ще има повишаване на цената на услугата, но ще стане ясно след като пристигне ПЪТУВАЩИЯТ курс насам и се калкулират всички допълнителни разходи. Има вероятност услугата да е с по-продължителен срок на изпълнение ( до сега стандартно пътуваше около 5 дни) заради утежненията по граници, митници и то най-вече в България.  
Ще се пусне ПОДРОБНО инфо в секция "НОВИНИ" 


+ Курс №428 - Раздаден

Дата на тръгване: 2021-01-31 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-02-05 00:00:00
Допълнителна информация

ВАЖНО!!!
Предстои ми хирургическа интервенция, затова курса ще се раздава в четвъртък (04.02) от 18:00ч до 19:00ч.
  Извинявам се, че няма да съм на линия стандартно в събота, но се налага.

 

КУРСА е с пратки САМО ОТ ГЕРМАНИЯ! 
На този етап ще се разделят курсовете, заради по-бавното придвижване на пратките от дестинация АНГЛИЯ.


Simplyshopping НЯМА ДА ПРЕУСТАНОВЯВА ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА СТОКИ ОТ АНГЛИЯ! 

Най-вероятно ще има повишаване на цената на услугата, но ще стане ясно след като пристигне ПЪТУВАЩИЯТ курс насам и се калкулират всички допълнителни разходи. Има вероятност услугата да е с по-продължителен срок на изпълнение ( до сега стандартно пътуваше около 5 дни) заради утежненията по граници, митници и то най-вече в България.  
Ще се пусне ПОДРОБНО инфо в секция "НОВИНИ" 


+ Курс №427 - Пътува

Дата на тръгване: 2021-01-31 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-02-05 00:00:00
Допълнителна информация

Update 16.02:
Курса е с готовност да поеме на път, ще се пусне с разлика от 2-3 дни на път от курс 425!

 

КУРСА ще е с пратки САМО ОТ АНГЛИЯ! 
На този етап ще се разделят курсовете, заради по-бавното придвижване на пратките от дестинация АНГЛИЯ. Молим, докато не придвижим останалите английски курсове задръжте пазаруването от там!

Simplyshopping НЯМА ДА ПРЕУСТАНОВЯВА ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА СТОКИ ОТ АНГЛИЯ!

Най-вероятно ще има повишаване на цената на услугата, но ще стане ясно след като пристигне ПЪТУВАЩИЯТ курс насам и се калкулират всички допълнителни разходи. Има вероятност услугата да е с по-продължителен срок на изпълнение ( до сега стандартно пътуваше около 5 дни) заради утежненията по граници, митници и то най-вече в България.  
Ще се пусне ПОДРОБНО инфо в секция "НОВИНИ" 


+ Курс №426 - Раздаден

Дата на тръгване: 2021-01-24 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-01-29 00:00:00
Допълнителна информация
**** офис СОФИЯ:
СЪБОТА (23.01) от 11:30 до 13:00ч. 

КУРСА е с пратки САМО ОТ ГЕРМАНИЯ! 
На този етап ще се разделят курсовете, заради по-бавното придвижване на пратките от дестинация АНГЛИЯ.
Ако няма непредвидени обстоятелства, курса ще се раздава в Събота (30.01) от 11:30ч до 13:00ч.  Моля преди идването Ви погледнете така ли е останало!


Simplyshopping НЯМА ДА ПРЕУСТАНОВЯВА ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА СТОКИ ОТ АНГЛИЯ! 

Най-вероятно ще има повишаване на цената на услугата, но ще стане ясно след като пристигне ПЪТУВАЩИЯТ курс насам и се калкулират всички допълнителни разходи. Има вероятност услугата да е с по-продължителен срок на изпълнение ( до сега стандартно пътуваше около 5 дни) заради утежненията по граници, митници и то най-вече в България.  
Ще се пусне ПОДРОБНО инфо в секция "НОВИНИ" 


+ Курс №425 - Пътува

Дата на тръгване: 2021-01-24 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-01-29 00:00:00
Допълнителна информация

Update 16.02:
Курса е с готовност да поеме на път, ще се пусне в близките 2-3 дни.

 

КУРСА ще е с пратки САМО ОТ АНГЛИЯ! 
На този етап ще се разделят курсовете, заради по-бавното придвижване на пратките от дестинация АНГЛИЯ.

Simplyshopping НЯМА ДА ПРЕУСТАНОВЯВА ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА СТОКИ ОТ АНГЛИЯ!

Най-вероятно ще има повишаване на цената на услугата, но ще стане ясно след като пристигне първият, ПЪТУВАЩ курс насам и се калкулират всички допълнителни разходи. Има вероятност услугата да е с по-продължителен срок на изпълнение ( до сега стандартно пътуваше около 5 дни) заради утежненията по граници, митници и то най-вече в България.  
Ще се пусне ПОДРОБНО инфо в секция "НОВИНИ" 


+ Курс №424 - Раздаден

Дата на тръгване: 2021-01-17 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-01-22 00:00:00
Допълнителна информация

КУРС  с пратки САМО ОТ ГЕРМАНИЯ!  В него пътуват пратки, получени до 14.01 включително!
На този етап ще се разделят курсовете, заради по-бавното придвижване на пратките от дестинация АНГЛИЯ.


Simplyshopping НЯМА ДА ПРЕУСТАНОВЯВА ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА СТОКИ ОТ АНГЛИЯ! 

Най-вероятно ще има повишаване на цената на услугата, но ще стане ясно след като пристигне ПЪТУВАЩИЯТ курс насам и се калкулират всички допълнителни разходи. Има вероятност услугата да е с по-продължителен срок на изпълнение ( до сега стандартно пътуваше около 5 дни) заради утежненията по граници, митници и то най-вече в България.  
Ще се пусне ПОДРОБНО инфо в секция "НОВИНИ" 

В този курс пътуват пратки само от Германия!

***** офис СОФИЯ:
СЪБОТА (23.01) от 11:30 до 13:00ч. 

+ Курс №423 - Пътува

Дата на тръгване: 2021-02-03 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-02-18 00:00:00
Допълнителна информация

UPDATE 16.02:
Днес подаваме документите за курс 423. Камиона от няколко дни е на паркинг преди Видин, само да пуснат прословутият курс 421 и той (423) отива за проверка на митница. След освобождаването и на този
, втори камион (надяваме се началото на идната седмица) ще сме готови с информация как ще продължим занапред да предлагаме услугата – като цена, необходими документи и време за изпълнение!

КУРС  с пратки САМО ОТ АНГЛИЯ! 
На този етап ще се разделят курсовете, заради по-бавното придвижване на пратките от дестинация АНГЛИЯ.

Simplyshopping НЯМА ДА ПРЕУСТАНОВЯВА ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА СТОКИ ОТ АНГЛИЯ!

Най-вероятно ще има повишаване на цената на услугата, но ще стане ясно след като пристигне ПЪТУВАЩИЯТ курс насам и се калкулират всички допълнителни разходи. Има вероятност услугата да е с по-продължителен срок на изпълнение ( до сега стандартно пътуваше около 5 дни) заради утежненията по граници, митници и то най-вече в България.  
 


+ Курс №422 - Раздаден

Дата на тръгване: 2021-01-11 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-01-15 00:00:00
Допълнителна информация

В този курс пътуват пратки само от Германия!

***** офис СОФИЯ:
СЪБОТА (16.01) от 11:30 до 13:00ч. 

+ Курс №421 - Пътува

Дата на тръгване: 2021-01-09 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-03-12 00:00:00
Допълнителна информация

UPDATE 16.02:
Всичко "УЖ" с документацията е наред, стискаме палци края на седмицата да е готов за издаване!

Курса от Англия има забавяне, заради въвеждането на новата система за внос-износ с Англия. Мита няма да има. Още не е изяснено, дали ще се облага ДДС и ако да - как. Колкото и да е странно, въпреки влязлото в сила споразумение за нулева ставка, във всички митнически служби в Европа се работи изключително бавно и има известни неуредици по обработката на документи, които отнемат време. Всеки ден се изискват нови и нови... и нови....
Надявам се скоро придвижването на стоки от там да става гладко. Ще Ви държа в течение.

ВАЖНО! Пратките в този курс са само от Англия! 
Курса най-накрая е напуснал Англия на 09.01. В него пътуват пратки, получени до 05.01!
 

 


+ Курс №420 - Раздаден

Дата на тръгване: 2020-12-18 00:00:00
Дата на пристигане: 2020-12-31 00:00:00
Допълнителна информация

Курса ще пристигне в сряда! Статуса е  променен, за да прочетете инфото!


Извинявам се за забавянето, до последно не бе ясно кога ще пристигне курса. ЩЕ СЕ ИЗДАВА САМО ЕДИН ДЕН ПРЕДИ ПРАЗНИЦИТЕ!
Следващо издаване ще има с курс 421 (7-8-9-10.01, още не се знае кога).

 

**** офис СОФИЯ:
ЧЕТВЪРТЪК (31.12) от 11:00 до 13:00ч
 
***** КУРИЕРИ:
Ще се изпратят в сряда (30.12)
 
*****офис БУРГАС:  

Пратките ще се издават  в КУРС 421.  Ако някой иска изпращане по куриер, моля да ми пише на Вайбър

+ Курс №419 - Раздаден

Дата на тръгване: 2020-12-14 00:00:00
Дата на пристигане: 2020-12-21 00:00:00
Допълнителна информация

Заради предстоящият Брекзит и неясната ситуация за 2021г, извънредно много камиони дневно напускат Англия към цяла Европа и преминаването през Ламанша е затруднено и със значително забавяне. Така ще е до края на годината.

***** офис СОФИЯ:
НЕДЕЛЯ (20.12) от 17:00 до 18:30ч. 
ВТОРНИК (22.12) от 17:00 до 18:30ч
 
***** КУРИЕРИ:
Ще се изпратят понеделник (21.12)
*****офис БУРГАС:  

Пратките се издават от заведение ФРЕШ ФУУД ЛА ФАМИЛИЯ, намиращо се в ж.к. Зорница, бл.46 на ъгъла. Това е пътя за английската и немската гимназии.
СРЯДА (23.12) от 17:00 до 18:00ч. - ЗАЕДНО С ПРАТКИТЕ ОТ КУРС 418