Курсове

+ Курс №372 - Плануван

Дата на тръгване: 2019-12-19 00:00:00
Дата на пристигане: 2019-12-23 00:00:00
Допълнителна информация

Официално последен курс за годината. Ако има възможност за товарене между празниците, ще се пусне допълнително нов.


+ Курс №371 - Събира се

Дата на тръгване: 2019-12-15 00:00:00
Дата на пристигане: 2019-12-20 00:00:00
Допълнителна информация

НОВ АДРЕС В USA ЗА ПО-БЪРЗО И УДОБНО ОБСЛУЖВАНЕ!!!

НОВО ДОПЪЛНЕНИЕ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ".


+ Курс №370 - Раздава се

Дата на тръгване: 2019-12-08 00:00:00
Дата на пристигане: 2019-12-13 00:00:00
Допълнителна информация

НОВ АДРЕС В USA ЗА ПО-БЪРЗО И УДОБНО ОБСЛУЖВАНЕ!!!

НОВО ДОПЪЛНЕНИЕ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ".

***** офис СОФИЯ:
СЪБОТА (14.12) от 10:30 до 13:00ч.
ПОНЕДЕЛНИК (16.12) от 17:00 до 19:30ч
 

***** КУРИЕРИ:
Изпращат се във ПЕТЪК (13.12) 
 

*****офис БУРГАС: 

НОВ АДРЕС!!
Пратките вече ще се издават от заведение ФРЕШ ФУУД ЛА ФАМИЛИЯ, намиращо се в ж.к. Зорница, бл.46 на ъгъла. Това е пътя за английската и немската гимназии.

ВТОРНИК (17.12) от 17:00 до 18:00ч.


+ Курс №369 - Раздаден

Дата на тръгване: 2019-12-01 00:00:00
Дата на пристигане: 2019-12-06 00:00:00
Допълнителна информация

.

НОВ АДРЕС В USA ЗА ПО-БЪРЗО И УДОБНО ОБСЛУЖВАНЕ!!!

НОВО ДОПЪЛНЕНИЕ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ".

***** офис СОФИЯ:
ПЕТЪК (06.12) от 17:00 до 19:30ч
СЪБОТА (07.12) от 10:30 до 13:00ч.
 

***** КУРИЕРИ:
Изпращат се във ПЕТЪК (06.12) 
 

*****офис БУРГАС: 

НОВ АДРЕС!!
Пратките вече ще се издават от заведение ФРЕШ ФУУД ЛА ФАМИЛИЯ, намиращо се в ж.к. Зорница, бл.46 на ъгъла. Това е пътя за английската и немската гимназии.

ВТОРНИК (10.12) от 17:00 до 18:00ч.


+ Курс №368 - Раздаден

Дата на тръгване: 2019-11-24 00:00:00
Дата на пристигане: 2019-11-29 00:00:00
Допълнителна информация

НОВО ДОПЪЛНЕНИЕ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ".

***** офис СОФИЯ:
ПЕТЪК (29.11) от 17:00 до 19:30ч
СЪБОТА (30.11) от 10:30 до 13:00ч.
 

***** КУРИЕРИ:
Изпращат се във ПЕТЪК (29.11) 

ЕКОНТ  - ID 149; 782; 1062; 2864; 2591; 50; 1516
СПИДИ - ID 2795; 522; 2849; 3599; 1876; 1417; 1707; 109; 1324; 3099; 134; 95; 461; 2316;77; 3612

*****офис БУРГАС: 

НОВ АДРЕС!!
Пратките вече ще се издават от заведение ФРЕШ ФУУД ЛА ФАМИЛИЯ, намиращо се в ж.к. Зорница, бл.46 на ъгъла. Това е пътя за английската и немската гимназии.

ВТОРНИК (03.12) от 17:00 до 18:00ч.


+ Курс №367 - Раздаден

Дата на тръгване: 2019-11-17 00:00:00
Дата на пристигане: 2019-11-22 00:00:00
Допълнителна информация

.

НОВ АДРЕС В USA ЗА ПО-БЪРЗО И УДОБНО ОБСЛУЖВАНЕ!!!

НОВО ДОПЪЛНЕНИЕ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ".

***** офис СОФИЯ:
ПЕТЪК (22.11) от 17:00 до 19:30ч
СЪБОТА (23.11) от 10:30 до 13:00ч.
 

***** КУРИЕРИ:
Изпращат се във ПЕТЪК (22.11) 
 

*****офис БУРГАС: 

НОВ АДРЕС!!
Пратките вече ще се издават от заведение ФРЕШ ФУУД ЛА ФАМИЛИЯ, намиращо се в ж.к. Зорница, бл.46 на ъгъла. Това е пътя за английската и немската гимназии.

ВТОРНИК (26.11) от 17:00 до 18:00ч.


+ Курс №366 - Раздаден

Дата на тръгване: 2019-11-10 00:00:00
Дата на пристигане: 2019-11-15 00:00:00
Допълнителна информация

.

НОВ АДРЕС В USA ЗА ПО-БЪРЗО И УДОБНО ОБСЛУЖВАНЕ!!!

НОВО ДОПЪЛНЕНИЕ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ".

***** офис СОФИЯ:
ПЕТЪК (15.11) от 17:00 до 19:30ч
СЪБОТА (16.11) от 10:30 до 13:00ч.
 

***** КУРИЕРИ:
Изпращат се във ПЕТЪК (25.10) 
ЕКОНТ - ID 149; 643; 2376; 231; 2694; 2591
СПИДИ - ID 2038; 2795; 522; 540; 92; 2620; 1707; 109; 1208;3099; 213; 95; 2805; 2316

*****офис БУРГАС: 

НОВ АДРЕС!!
Пратките вече ще се издават от заведение ФРЕШ ФУУД ЛА ФАМИЛИЯ, намиращо се в ж.к. Зорница, бл.46 на ъгъла. Това е пътя за английската и немската гимназии.

ВТОРНИК (19.11) от 17:00 до 18:00ч.


+ Курс №365 - Раздаден

Дата на тръгване: 2019-11-03 00:00:00
Дата на пристигане: 2019-11-08 00:00:00
Допълнителна информация

.

НОВ АДРЕС В USA ЗА ПО-БЪРЗО И УДОБНО ОБСЛУЖВАНЕ!!!

НОВО ДОПЪЛНЕНИЕ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ".

***** офис СОФИЯ:
СЪБОТА (09.11) от 11:00 до 14:00ч
ПОНЕДЕЛНИК (11.11) от 17:00 до 19:30ч.
 

***** КУРИЕРИ:
Изпращат се във ПЕТЪК (08.11) 
ЕКОНТ - ID 149; 2368; 2767; 643; 2864; 2529 231
СПИДИ - ID 2795; 522; 540; 62; 1876; 1208; 3011; 1324; 213; 2352; 461; 431; 771; 155; 2805; 495

*****офис БУРГАС: 

НОВ АДРЕС!!
Пратките вече ще се издават от заведение ФРЕШ ФУУД ЛА ФАМИЛИЯ, намиращо се в ж.к. Зорница, бл.46 на ъгъла. Това е пътя за английската и немската гимназии.

ВТОРНИК (12.11) от 17:00 до 18:00ч.


+ Курс №364 - Раздаден

Дата на тръгване: 2019-10-27 00:00:00
Дата на пристигане: 2019-11-01 00:00:00
Допълнителна информация

НОВ АДРЕС В USA ЗА ПО-БЪРЗО И УДОБНО ОБСЛУЖВАНЕ!!!

 

***** офис СОФИЯ:
ПЕТЪК (01.11) от 17:00 до 19:30ч
СЪБОТА (02.11) от 10:30 до 13:00ч.
 

***** КУРИЕРИ:
Изпратени 

*****офис БУРГАС: 

НОВ АДРЕС!!
Пратките вече ще се издават от заведение ФРЕШ ФУУД ЛА ФАМИЛИЯ, намиращо се в ж.к. Зорница, бл.46 на ъгъла. Това е пътя за английската и немската гимназии.

ВТОРНИК (05.11) от 17:00 до 18:00ч.


+ Курс №363 - Раздаден

Дата на тръгване: 2019-10-20 00:00:00
Дата на пристигане: 2019-10-25 00:00:00
Допълнителна информация
НОВ АДРЕС В USA ЗА ПО-БЪРЗО И УДОБНО ОБСЛУЖВАНЕ!!!
 
 ***** офис СОФИЯ:
ПЕТЪК (25.10) от 17:00 до 19:30ч
СЪБОТА (26.10) от 10:30 до 13:00ч.
 

***** КУРИЕРИ:
Изпращат се във ПЕТЪК (25.10) 
ЕКОНТ - ID 231; 257; 1062; 424; 149
СПИДИ - ID 522; 3475; 540; 213; 2352; 95; 155; 2508; 56; 219; 

*****офис БУРГАС: 

НОВ АДРЕС!!
Пратките вече ще се издават от заведение ФРЕШ ФУУД ЛА ФАМИЛИЯ, намиращо се в ж.к. Зорница, бл.46 на ъгъла. Това е пътя за английската и немската гимназии.

ВТОРНИК (29.10) от 17:00 до 18:00ч.


+ Курс №362 - Раздаден

Дата на тръгване: 2019-10-13 00:00:00
Дата на пристигане: 2019-10-18 00:00:00
Допълнителна информация

НОВ АДРЕС В USA ЗА ПО-БЪРЗО И УДОБНО ОБСЛУЖВАНЕ!!!

 

***** офис СОФИЯ:
ПЕТЪК (18.10) от 17:00 до 19:30ч
СЪБОТА (19.10) от 10:30 до 13:00ч.
 

***** КУРИЕРИ:
Изпратени 

*****офис БУРГАС: 

НОВ АДРЕС!!
Пратките вече ще се издават от заведение ФРЕШ ФУУД ЛА ФАМИЛИЯ, намиращо се в ж.к. Зорница, бл.46 на ъгъла. Това е пътя за английската и немската гимназии.

ВТОРНИК (22.09) от 17:00 до 18:00ч.


+ Курс №361 - Раздаден

Дата на тръгване: 2019-10-06 00:00:00
Дата на пристигане: 2019-10-11 00:00:00
Допълнителна информация

НОВ АДРЕС В USA ЗА ПО-БЪРЗО И УДОБНО ОБСЛУЖВАНЕ!!!

 

***** офис СОФИЯ:
ПЕТЪК (11.10) от 17:00 до 19:30ч
СЪБОТА (12.10) от 10:30 до 13:00ч.
 

***** КУРИЕРИ:
Изпращат се във ПЕТЪК (11.10) 
ЕКОНТ - ID 149; 2620; 643; 2376; 2569; 798
СПИДИ - ID 2795; 3475; 2157; 1324; 211; 2352; 1876; 495; 155; 56; 2805; 1417; 1658; 109; 977; 175; 2316

*****офис БУРГАС: 

НОВ АДРЕС!!
Пратките вече ще се издават от заведение ФРЕШ ФУУД ЛА ФАМИЛИЯ, намиращо се в ж.к. Зорница, бл.46 на ъгъла. Това е пътя за английската и немската гимназии.

ВТОРНИК (15.09) от 17:00 до 18:00ч.


+ Курс №360 - Раздаден

Дата на тръгване: 2019-09-29 00:00:00
Дата на пристигане: 2019-10-04 00:00:00
Допълнителна информация
НОВ АДРЕС В USA ЗА ПО-БЪРЗО И УДОБНО ОБСЛУЖВАНЕ!!!
 ***** офис СОФИЯ:
ПЕТЪК (04.10) от 17:00 до 19:30ч
СЪБОТА (05.10) от 10:30 до 13:00ч.
 

***** КУРИЕРИ:
Изпращат се във ПЕТЪК (04.10) 
ЕКОНТ - ID 1417; 1901; 235
СПИДИ - ID 540; 3475; 2157; 1324; 1208; 2352; 95; 495; 2849; 56; 213; 

*****офис БУРГАС: 

НОВ АДРЕС!!
Пратките вече ще се издават от заведение ФРЕШ ФУУД ЛА ФАМИЛИЯ, намиращо се в ж.к. Зорница, бл.46 на ъгъла. Това е пътя за английската и немската гимназии.

ВТОРНИК (08.09) от 17:00 до 18:00ч.


+ Курс №359 - Раздаден

Дата на тръгване: 2019-09-22 00:00:00
Дата на пристигане: 2019-09-27 00:00:00
Допълнителна информация
НОВ АДРЕС В USA ЗА ПО-БЪРЗО И УДОБНО ОБСЛУЖВАНЕ!!!
***** офис СОФИЯ:
ПЕТЪК (27.09) от 17:00 до 19:30ч
СЪБОТА (28.09) от 10:00 до 13:00ч.
 

***** КУРИЕРИ:
Изпращат се във ПЕТЪК (27.09) 
ЕКОНТ - ID 149; 2795; 257; 782
СПИДИ - ID 522; 540;1194; 3475; 1707; 1876; 87; 1658; 1324; 2352; 431; 95; 495; 2989; 2805

*****офис БУРГАС: 

НОВ АДРЕС!!
Пратките вече ще се издават от заведение ФРЕШ ФУУД ЛА ФАМИЛИЯ, намиращо се в ж.к. Зорница, бл.46 на ъгъла. Това е пътя за английската и немската гимназии.

ВТОРНИК (01.09) от 17:00 до 18:00ч.


+ Курс №358 - Раздаден

Дата на тръгване: 2019-09-15 00:00:00
Дата на пристигане: 2019-09-20 00:00:00
Допълнителна информация
НОВ АДРЕС В USA ЗА ПО-БЪРЗО И УДОБНО ОБСЛУЖВАНЕ!!!
***** офис СОФИЯ:
ПЕТЪК (20.09) от 17:00 до 19:30ч
СЪБОТА (21.09) от 10:00 до 13:00ч.
 

***** КУРИЕРИ:
Изпращат се във ПЕТЪК (20.09) 
ЕКОНТ - ID 149; 2620; 285; 643; 257; 1658
СПИДИ - ID 540; 211;3455; 1208; 522; 1194; 1228; 2849; 213; 155; 95; 495; 2316; 3210

 

*****офис БУРГАС: 

НОВ АДРЕС!!
Пратките вече ще се издават от заведение ФРЕШ ФУУД ЛА ФАМИЛИЯ, намиращо се в ж.к. Зорница, бл.46 на ъгъла. Това е пътя за английската и немската гимназии.

ВТОРНИК (17.08) от 17:00 до 18:00ч.


+ Курс №357 - Раздаден

Дата на тръгване: 2019-09-08 00:00:00
Дата на пристигане: 2019-09-13 00:00:00
Допълнителна информация
НОВ АДРЕС В USA ЗА ПО-БЪРЗО И УДОБНО ОБСЛУЖВАНЕ!!!
***** офис СОФИЯ:
ПЕТЪК (13.09) от 17:00 до 19:30ч
СЪБОТА (14.09) от 11:00 до 14:00ч.
 

***** КУРИЕРИ:
Изпращат се във ПЕТЪК (13.09) 
 

*****офис БУРГАС: 

НОВ АДРЕС!!
Пратките вече ще се издават от заведение ФРЕШ ФУУД ЛА ФАМИЛИЯ, намиращо се в ж.к. Зорница, бл.46 на ъгъла. Това е пътя за английската и немската гимназии.

ВТОРНИК (17.08) от 17:00 до 18:00ч.


+ Курс №356 - Раздаден

Дата на тръгване: 2019-09-01 00:00:00
Дата на пристигане: 2019-09-06 00:00:00
Допълнителна информация
НОВ АДРЕС В USA ЗА ПО-БЪРЗО И УДОБНО ОБСЛУЖВАНЕ!!!
***** офис СОФИЯ:
ПОНЕДЕЛНИК (09.09) от 19:00 до 20:00ч
ВТОРНИК (10.09) от 17:00 до 20:00ч.

СЪБОТА (14.09) от 11:00 до 14:00ч.

***** КУРИЕРИ:
Изпращат се във вторник (10.09) с Еконт /надявам се последен път.../
 

*****офис БУРГАС: 

НОВ АДРЕС!!
Пратките вече ще се издават от заведение ФРЕШ ФУУД ЛА ФАМИЛИЯ, намиращо се в ж.к. Зорница, бл.46 на ъгъла. Това е пътя за английската и немската гимназии.

ВТОРНИК (10.08) от 17:00 до 18:00ч.


+ Курс №355 - Раздаден

Дата на тръгване: 2019-08-25 00:00:00
Дата на пристигане: 2019-08-30 00:00:00
Допълнителна информация
***** офис СОФИЯ:
ПЕТЪК (30.08) от 16:00 до 19:00ч -
СЪБОТА (31.08) от 11:00 до 14:00ч.
 

***** КУРИЕРИ:
Изпращат се в петък (30.08)
ВАЖНО!!! От 01.09 ще се прави договор със СПИДИ, желаещите да получават пратките си с тях моля да изпратят данни /желан офис, или до адрес но с тях/  на имейл simplyshopping_sf@abv.bg

*****офис БУРГАС: 

НОВ АДРЕС!!
Пратките вече ще се издават от заведение ФРЕШ ФУУД ЛА ФАМИЛИЯ, намиращо се в ж.к. Зорница, бл.46 на ъгъла. Това е пътя за английската и немската гимназии.

ВТОРНИК (03.09) от 17:00 до 18:00ч.
 


+ Курс №354 - Раздаден

Дата на тръгване: 2019-08-18 00:00:00
Дата на пристигане: 2019-08-23 00:00:00
Допълнителна информация
***** офис СОФИЯ:
ПЕТЪК (23.08) от 16:00 до 19:00ч -
СЪБОТА (24.08) от 11:00 до 14:00ч.
 

***** КУРИЕРИ:
Изпращат се в петък (23.08)
ВАЖНО!!! От 01.09 ще се прави договор със СПИДИ, желаещите да получават пратките си с тях моля да изпратят данни /желан офис, или до адрес но с тях/  на имейл simplyshopping_sf@abv.bg

*****офис БУРГАС: 

НОВ АДРЕС!!
Пратките вече ще се издават от заведение ФРЕШ ФУУД ЛА ФАМИЛИЯ, намиращо се в ж.к. Зорница, бл.46 на ъгъла. Това е пътя за английската и немската гимназии.

ВТОРНИК (27.08) от 17:00 до 18:30ч.
СРЯДА (28.08) от 17:00 до 18:30ч.


+ Курс №353 - Раздаден

Дата на тръгване: 2019-08-11 00:00:00
Дата на пристигане: 2019-08-16 00:00:00
Допълнителна информация
***** офис СОФИЯ:
СЪБОТА (17.08) от 11:00 до 14:00ч
ПОНЕДЕЛНИК (19.08) от 17:00 до 20:00ч.
 

***** КУРИЕРИ:
ИЗПРАТЕНИ
ВАЖНО!!! От 01.09 ще се прави договор със СПИДИ, желаещите да получават пратките си с тях моля да изпратят данни /желан офис, или до адрес но с тях/  на имейл simplyshopping_sf@abv.bg

*****офис БУРГАС: 

НОВ АДРЕС!!
Пратките вече ще се издават от заведение ФРЕШ ФУУД ЛА ФАМИЛИЯ, намиращо се в ж.к. Зорница, бл.46 на ъгъла. Това е пътя за английската и немската гимназии.

ВТОРНИК (20.08) от 17:00 до 18:30ч.
СРЯДА (21.08) от 17:00 до 18:30ч.