Курсове

+ Курс №511 - Събира се

Дата на тръгване: 2021-10-04 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-10-10 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Испания.


+ Курс №510 - Събира се

Дата на тръгване: 2021-09-26 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-10-03 00:00:00
Допълнителна информация

КУРСА е с пратки САМО ОТ АНГЛИЯ! 
На този етап ще се разделят курсовете, заради по-бавното придвижване на пратките от дестинация АНГЛИЯ.

МОЛЯ не приемайте датата на пристигане като твърда. Напоследък идват за 6-7 дни, посочената е максималната за път от тази дестинация!


+ Курс №509 - Събира се

Дата на тръгване: 2021-09-26 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-10-01 00:00:00
Допълнителна информация

КУРСА е с пратки САМО ОТ ГЕРМАНИЯ! 


+ Курс №508 - Пътува

Дата на тръгване: 2021-09-20 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-09-26 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Испания.


+ Курс №507 - Раздава се

Дата на тръгване: 2021-09-19 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-09-26 00:00:00
Допълнителна информация

**** офис СОФИЯ:

СЪБОТА (25.09) от 11:30 до 13:00ч. 

***** КУРИЕРИ:
ИЗПРАТЕНИ

КУРСА е с пратки САМО ОТ АНГЛИЯ! 
На този етап ще се разделят курсовете, заради по-бавното придвижване на пратките от дестинация АНГЛИЯ.

МОЛЯ не приемайте датата на пристигане като твърда. Напоследък идват за 6-7 дни, посочената е максималната за път от тази дестинация!


+ Курс №506 - Раздава се

Дата на тръгване: 2021-09-19 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-09-24 00:00:00
Допълнителна информация

**** офис СОФИЯ:

СЪБОТА (25.09) от 11:30 до 13:00ч. 

***** КУРИЕРИ:
ИЗПРАТЕНИ

КУРСА е с пратки САМО ОТ ГЕРМАНИЯ! 


+ Курс №505 - Пътува

Дата на тръгване: 2021-09-22 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-10-22 00:00:00
Допълнителна информация

КУРСА е с пратки ОТ САЩ! 


+ Курс №504 - Раздаден

Дата на тръгване: 2021-09-12 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-09-18 00:00:00
Допълнителна информация

**** офис СОФИЯ:

СЪБОТА (18.09) от 11:30 до 13:00ч. 

***** КУРИЕРИ:
ИЗПРАТЕНИ

КУРСА е с пратки САМО ОТ АНГЛИЯ! 
На този етап ще се разделят курсовете, заради по-бавното придвижване на пратките от дестинация АНГЛИЯ.

МОЛЯ не приемайте датата на пристигане като твърда. Напоследък идват за 6-7 дни, посочената е максималната за път от тази дестинация!


+ Курс №503 - Раздаден

Дата на тръгване: 2021-09-12 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-09-17 00:00:00
Допълнителна информация

**** офис СОФИЯ:

СЪБОТА (18.09) от 11:30 до 13:00ч. 

***** КУРИЕРИ:
ИЗПРАТЕНИ

КУРСА е с пратки САМО ОТ ГЕРМАНИЯ! 


+ Курс №502 - Пътува

Дата на тръгване: 2021-08-24 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-09-27 00:00:00
Допълнителна информация

КУРСА е с пратки ОТ САЩ! 


+ Курс №501 - Раздаден

Дата на тръгване: 2021-09-05 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-09-11 00:00:00
Допълнителна информация

**** офис СОФИЯ:

НЕДЕЛЯ (12.09) от 17:30 до 19:00ч. 

***** КУРИЕРИ:
Изпращат се в ПОНЕДЕЛНИК 13.09

КУРСА е с пратки САМО ОТ АНГЛИЯ! 
На този етап ще се разделят курсовете, заради по-бавното придвижване на пратките от дестинация АНГЛИЯ.

МОЛЯ не приемайте датата на пристигане като твърда. Напоследък идват за 6-7 дни, посочената е максималната за път от тази дестинация!


+ Курс №500 - Раздаден

Дата на тръгване: 2021-09-05 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-09-10 00:00:00
Допълнителна информация

**** офис СОФИЯ:

НЕДЕЛЯ (12.09) от 17:30 до 19:00ч. 

***** КУРИЕРИ:
ИЗПРАТЕНИ

КУРСА е с пратки САМО ОТ ГЕРМАНИЯ! 


+ Курс №499 - Раздаден

Дата на тръгване: 2021-07-22 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-08-27 00:00:00
Допълнителна информация

**** офис СОФИЯ:

СЪБОТА (28.08) от 11:30 до 13:00ч. 

***** КУРИЕРИ:
ИЗПРАТЕНИ

Курс с пратки от САЩ


+ Курс №498 - Раздаден

Дата на тръгване: 2021-08-29 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-09-04 00:00:00
Допълнителна информация

**** офис СОФИЯ:

ПОНЕДЕЛНИК (06.09) от 17:30 до 19:00ч. 

***** КУРИЕРИ:
ИЗПРАЩАТ СЕ ВЪВ ВТОРНИК (07.09)

КУРСА е с пратки САМО ОТ АНГЛИЯ! 
На този етап ще се разделят курсовете, заради по-бавното придвижване на пратките от дестинация АНГЛИЯ.

МОЛЯ не приемайте датата на пристигане като твърда. Напоследък идват за 6-7 дни, посочената е максималната за път от тази дестинация!


+ Курс №497 - Раздаден

Дата на тръгване: 2021-08-29 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-09-03 00:00:00
Допълнителна информация

**** офис СОФИЯ:

ПОНЕДЕЛНИК (06.09) от 17:30 до 19:00ч. 

***** КУРИЕРИ:
ИЗПРАТЕНИ

КУРСА е с пратки САМО ОТ ГЕРМАНИЯ! 


+ Курс №496 - Раздаден

Дата на тръгване: 2021-08-22 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-08-28 00:00:00
Допълнителна информация

**** офис СОФИЯ:

СЪБОТА (28.08) от 11:30 до 13:00ч. 

***** КУРИЕРИ:
ИЗПРАТЕНИ

КУРСА е с пратки САМО ОТ АНГЛИЯ! 
На този етап ще се разделят курсовете, заради по-бавното придвижване на пратките от дестинация АНГЛИЯ.

МОЛЯ не приемайте датата на пристигане като твърда. Напоследък идват за 6-7 дни, посочената е максималната за път от тази дестинация!


+ Курс №495 - Раздаден

Дата на тръгване: 2021-08-22 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-08-27 00:00:00
Допълнителна информация

**** офис СОФИЯ:

СЪБОТА (28.08) от 11:30 до 13:00ч. 

***** КУРИЕРИ:
ИЗПРАТЕНИ

КУРСА е с пратки САМО ОТ ГЕРМАНИЯ! 


+ Курс №494 - Раздаден

Дата на тръгване: 2021-08-15 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-08-21 00:00:00
Допълнителна информация

**** офис СОФИЯ:

НЕДЕЛЯ (22.08) от 17:30 до 19:00ч. 

***** КУРИЕРИ:
ИЗПРАТЕНИ

КУРСА е с пратки САМО ОТ АНГЛИЯ! 
На този етап ще се разделят курсовете, заради по-бавното придвижване на пратките от дестинация АНГЛИЯ.

МОЛЯ не приемайте датата на пристигане като твърда. Напоследък идват за 6-7 дни, посочената е максималната за път от тази дестинация!


+ Курс №493 - Раздаден

Дата на тръгване: 2021-08-15 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-08-20 00:00:00
Допълнителна информация

КУРСА е с пратки САМО ОТ ГЕРМАНИЯ! 

**** офис СОФИЯ:

НЕДЕЛЯ (22.08) от 17:30 до 19:00ч. 

***** КУРИЕРИ:
ИЗПРАТЕНИ


+ Курс №492 - Раздаден

Дата на тръгване: 2021-08-08 00:00:00
Дата на пристигане: 2021-08-14 00:00:00
Допълнителна информация

**** офис СОФИЯ:

СЪБОТА (13.08) от 11:30 до 13:00ч. 

***** КУРИЕРИ:
ИЗПРАТЕНИ

КУРСА е с пратки САМО ОТ АНГЛИЯ! 
На този етап ще се разделят курсовете, заради по-бавното придвижване на пратките от дестинация АНГЛИЯ.

МОЛЯ не приемайте датата на пристигане като твърда. Напоследък идват за 6-7 дни, посочената е максималната за път от тази дестинация!