Курсове

+ Курс №855 - Събира се

Дата на тръгване: 2024-06-23 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-07-04 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно. 


+ Курс №854 - Събира се

Дата на тръгване: 2024-06-23 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-06-28 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Германия.


+ Курс №853 - Пътува

Дата на тръгване: 2024-06-16 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-06-27 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно. 


+ Курс №852 - Пътува

Дата на тръгване: 2024-06-16 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-06-22 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Германия.


+ Курс №851 - Пътува

Дата на тръгване: 2024-06-09 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-06-21 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно. 


+ Курс №850 - Раздаден

Дата на тръгване: 2024-06-09 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-06-21 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Германия.


+ Курс №849 - Раздаден

Дата на тръгване: 2024-06-04 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-06-15 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно. 


+ Курс №848 - Раздаден

Дата на тръгване: 2024-06-04 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-06-13 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Германия.


+ Курс №847 - Раздаден

Дата на тръгване: 2024-05-26 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-06-07 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно. 


+ Курс №846 - Раздаден

Дата на тръгване: 2024-05-28 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-06-05 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Германия.


+ Курс №845 - Пътува

Дата на тръгване: 2024-06-09 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-07-05 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от САЩ


+ Курс №844 - Раздаден

Дата на тръгване: 2024-05-19 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-05-30 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно. 


+ Курс №843 - Раздаден

Дата на тръгване: 2024-05-19 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-05-24 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Германия.


+ Курс №842 - Раздаден

Дата на тръгване: 2024-05-12 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-05-23 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно. 


+ Курс №841 - Раздаден

Дата на тръгване: 2024-05-16 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-05-23 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Германия.
Датата на потегляне, съответно и на доставка е променена и различна от стандартните. 


+ Курс №840 - Раздаден

Дата на тръгване: 2024-05-05 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-05-16 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно. 


+ Курс №839 - Раздаден

Дата на тръгване: 2024-05-05 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-05-14 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Германия.
Поради авария в превозното средство, движението му (съответно и пристигането) ще претърпи промяна.


+ Курс №838 - Раздаден

Дата на тръгване: 2024-04-28 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-05-09 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно. 


+ Курс №837 - Раздаден

Дата на тръгване: 2024-04-28 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-05-03 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Германия.


+ Курс №836 - Раздаден

Дата на тръгване: 2024-04-21 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-05-02 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно.