Курсове

+ Курс №818 - Събира се

Дата на тръгване: 2024-02-24 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-03-07 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно. 


+ Курс №817 - Събира се

Дата на тръгване: 2024-02-24 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-03-01 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Германия.


+ Курс №816 - Пътува

Дата на тръгване: 2024-02-18 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-02-29 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно. 


+ Курс №815 - Пътува

Дата на тръгване: 2024-02-18 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-02-24 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Германия. В страната още има стачки, което е възможно да доведе до забавяне в потеглянето и съответно пристигането.


+ Курс №814 - Пътува

Дата на тръгване: 2024-02-11 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-02-22 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно. 


+ Курс №813 - Пътува

Дата на тръгване: 2024-02-11 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-02-17 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Германия. В страната още има стачки, което е възможно да доведе до забавяне в потеглянето и съответно пристигането.


+ Курс №812 - Раздаден

Дата на тръгване: 2024-02-04 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-02-16 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно. 


+ Курс №811 - Раздаден

Дата на тръгване: 2024-02-04 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-02-10 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Германия. В страната още има стачки, което е възможно да доведе до забавяне в потеглянето и съответно пристигането.


+ Курс №810 - Раздаден

Дата на тръгване: 2024-01-28 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-02-09 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно. 


+ Курс №809 - Раздаден

Дата на тръгване: 2024-01-28 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-02-08 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Германия. В страната още има стачки, което е възможно да доведе до забавяне в потеглянето и съответно пристигането.


+ Курс №808 - Раздаден

Дата на тръгване: 2024-01-21 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-01-27 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно. 


+ Курс №807 - Раздаден

Дата на тръгване: 2024-01-25 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-02-03 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Германия. В страната още има стачки, което е възможно да доведе до забавяне в потеглянето и съответно пристигането.
 


+ Курс №806 - Раздаден

Дата на тръгване: 2024-01-14 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-01-19 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно. 


+ Курс №805 - Раздаден

Дата на тръгване: 2024-01-19 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-01-27 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Германия. В страната още има стачки, което е възможно да доведе до забавяне в потеглянето и съответно пристигането. 
 


+ Курс №804 - Раздаден

Дата на тръгване: 2024-01-04 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-01-13 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно. 


+ Курс №803 - Раздаден

Дата на тръгване: 2024-01-11 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-01-18 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е затворен, ще има забавяне в потеглянето от Германия, която е парализирана от транспортна стачка.  


+ Курс №802 - Раздаден

Дата на тръгване: 2023-12-28 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-01-06 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно. 


+ Курс №801 - Раздаден

Дата на тръгване: 2023-12-27 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-01-03 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Германия


+ Курс №800 - Пътува

Дата на тръгване: 2024-02-11 00:00:00
Дата на пристигане: 2024-03-10 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от САЩ


+ Курс №799 - Раздаден

Дата на тръгване: 2023-12-18 00:00:00
Дата на пристигане: 2023-12-29 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия - официално последният курс за годината. Ако има превозно средство на разположение ще се товари и между празниците.
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно. 

Моля обърнете внимание на раздел НОВИНИ.