Курсове

+ Курс №774 - Събира се

Дата на тръгване: 2023-10-08 00:00:00
Дата на пристигане: 2023-10-12 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно. 


+ Курс №773 - Събира се

Дата на тръгване: 2023-10-08 00:00:00
Дата на пристигане: 2023-10-13 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Германия


+ Курс №772 - Пътува

Дата на тръгване: 2023-10-01 00:00:00
Дата на пристигане: 2023-10-12 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно. 


+ Курс №771 - Пътува

Дата на тръгване: 2023-10-01 00:00:00
Дата на пристигане: 2023-10-06 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Германия


+ Курс №770 - Пътува

Дата на тръгване: 2023-09-27 00:00:00
Дата на пристигане: 2023-10-07 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно. 


+ Курс №769 - Раздаден

Дата на тръгване: 2023-09-25 00:00:00
Дата на пристигане: 2023-10-04 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Германия


+ Курс №768 - Раздаден

Дата на тръгване: 2023-09-17 00:00:00
Дата на пристигане: 2023-09-28 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно. 


+ Курс №767 - Раздаден

Дата на тръгване: 2023-09-17 00:00:00
Дата на пристигане: 2023-09-22 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Германия


+ Курс №766 - Раздаден

Дата на тръгване: 2023-09-10 00:00:00
Дата на пристигане: 2023-09-21 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно. 


+ Курс №765 - Раздаден

Дата на тръгване: 2023-09-13 00:00:00
Дата на пристигане: 2023-09-20 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Германия
Очаква се значително забавяне в потеглянето, което съответно ще забави и разтоварването


+ Курс №764 - Раздаден

Дата на тръгване: 2023-09-03 00:00:00
Дата на пристигане: 2023-09-14 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно. 


+ Курс №763 - Раздаден

Дата на тръгване: 2023-09-03 00:00:00
Дата на пристигане: 2023-09-08 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Германия


+ Курс №762 - Пътува

Дата на тръгване: 2023-09-11 00:00:00
Дата на пристигане: 2023-10-09 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от САЩ


+ Курс №761 - Раздаден

Дата на тръгване: 2023-08-27 00:00:00
Дата на пристигане: 2023-09-07 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно. 


+ Курс №760 - Раздаден

Дата на тръгване: 2023-08-27 00:00:00
Дата на пристигане: 2023-09-01 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Германия


+ Курс №759 - Раздаден

Дата на тръгване: 2023-08-20 00:00:00
Дата на пристигане: 2023-08-31 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно. 


+ Курс №758 - Раздаден

Дата на тръгване: 2023-08-20 00:00:00
Дата на пристигане: 2023-08-27 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Германия


+ Курс №757 - Раздаден

Дата на тръгване: 2023-08-13 00:00:00
Дата на пристигане: 2023-08-24 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно. 


+ Курс №756 - Раздаден

Дата на тръгване: 2023-08-13 00:00:00
Дата на пристигане: 2023-08-18 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Германия


+ Курс №755 - Раздаден

Дата на тръгване: 2023-08-06 00:00:00
Дата на пристигане: 2023-08-17 00:00:00
Допълнителна информация

Курса е с пратки от Англия
Важно: Англия минава през митница (без допълнителни финансови утежнения за клиента) и придвижването на курса е по-бавно.